JURIDISKE SPECIALER

IT-ret
Jeg har i særlig grad erfaring med offentlige it-kontrakter, kontraktstyring og forholdet til leverandører. Jeg rådgiver om tilrettelæggelse og gennemførelse af komplekse forhandlingsforløb. I forlængelse heraf har jeg betydelig erfaring med de særlige problemer, der kan opstå i forbindelse med transition fra en leverandør til en anden.

Et andet særligt kompetenceområde er digitaliseret lovgivning og de juridiske problemer, der kan opstå ved at udvikle, drifte og vedligeholde en it-løsning, som løser opgaver, der har hjemmel i lov. Digitaliseringsklar lovgivning er ikke kun et spørgsmål om udvikling. I driftsfasen skal fokus på det juridiske grundlag også fastholdes.

Persondataret
Jeg har bistået offentlige myndigheder med udvikling af persondataretlige arbejdsgange og arbejder i dag som DPO for to statsinstitutioner. Jeg har i den forbindelse arbejdet med sammenhængen mellem persondataret, forvaltningsret og reglerne om arkivering.

Forvaltningsret
Jeg har rådgivet om både lovfortolkning vedrørende spørgsmål om kompetence og hjemmel samt om mere almindelige forvaltningsretlige spørgsmål som udarbejdelse af høringsskrivelser og besvarelse af aktindsigtsbegæringer.

Ansættelsesret
Jeg har i 10 år rådgivet kommuner om afskedigelser og andre vanskelige ansættelsesretlige spørgsmål, både i forhold til overenskomstansatte og tjenestemænd. Jeg har også bistået kommuner ved tjenstlige forhør vedrørende tjenestemænd.

Et særligt ekspertiseområde er virksomhedsoverdragelse af overenskomstansatte og udlån af tjenestemænd. Jeg havde ansvaret for den personalejuridiske rådgivning af kommunerne i forbindelse med kommunalreformen og har derfor et indgående kendskab til de personalejuridiske problemstillinger, der kan opstå, når medarbejdere flyttes – som individer eller som gruppe. Det kan f.eks. dreje sig om den geografiske tålegrænse, passende stillinger for tjenestemænd og gennemførelse af den samlede personalejuridiske flytteproces.