Information om virksomheden

Advokatfirmaet Flemming Heilberg er en enkeltmandsvirksomhed.
Firmaets CVR-nummer er: 37 41 40 50.

Flemming Heilberg er beskikket som advokat af Justitsministeriet, er medlem af Advokatsamfundet og dermed underlagt Advokatsamfundets etiske regler samt de regler i retsplejeloven, der regulerer udøvelsen af advokatvirksomhed. Reglerne kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Kontaktoplysninger
Advokatfirmaet Flemming Heilberg Halls Alle 10, 2.th, 1802 Frederiksberg C
E-mail: flh@flemmingheilberg.dk, Telefon: 51507692

Forsikring
Advokatfirmaet Flemming Heilberg har tegnet professionel ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.Forsikring er tegnet hos: HDI Global SE Denmark BranchIndiakaj 6, 1.2100 København Ø

Konto
Advokatfirmaet Flemming Heilberg har konto i:
Nordea: Reg.nr. 2100 Konto nr. 0729 878 669

Samarbejdsbetingelser
Advokatfirmaet Flemming Heilbergs samarbejdsbetingelser gælder i alle kundeforhold, medmindre andet er skriftligt aftalt.