KURSER

For Advokatfirmaet Flemming Heilberg er gennemførelse af kurser indenfor firmaets specialeområder en kerneydelse.

Jeg har undervist medarbejdere fra offentlige myndigheder i mere end 20 år. Jeg kan f.eks. tilbyde kurser indenfor it-kontraktstyring, forvaltningsret og arkivering. Har I specielle emner, I ønsker belyst, får vi det med i kurserne.

Alt efter emnet for kurset kan jeg tilbyde at afholde kurserne i samarbejde med kommunale medarbejdere, som til daglig arbejder med de problemstillinger, kurset handler om.