Om mig

Advokat
Rådgivning til private virksomheder
Kontrakter
Retssager
KL
Rådgivning til kommuner om kontrakter, udlicitering og virksomhedsoverdragelse
Forhandlinger om juridiske spørgsmål - staten og medarbejderorganisationer
Undervisning
KOMBIT
Kommunale it-kontrakter
Forhandlinger
Transition - det kommunale monopolbrud

Konsulentfirmaet Flemming Heilberg (KFH) er den kommercielle ramme for salg af den viden, jeg har erhvervet igennem 20 år som rådgiver for kommuner om kontraktforhold med private leverandører. Du kan se mere om min baggrund og erfaringer i mit CV.
Download mit CV her.

Jeg tilbyder operationelle løsninger på de konkrete problemer, du gerne vil have løst, men jeg vil helst arbejde, så vi samtidig løfter din organisations kompetenceniveau. En offentlig ordregiver bør altid sikre sig videnoverdragelse, når man bruger eksterne konsulenter.

Ønsker du bistand fra KFH indgår vi en aftale om en fast pris. Prisen beregnes med et udganspunkt i en timetakst på kr. 1.200 eksklusiv moms.

CVR 37 41 40 50

Flemming Heilberg

Jeg rådgiver om IT-ret, persondataret, forvaltningsret og ansættelsesret.

Jeg varetager opgaven som databeskyttelsesrådgiver for to statslige institutioner på undervisningsområdet.

Jeg fokuserer på at rådgive offentlige myndigheder. Det har jeg gjort siden 1995. Jeg ved, hvordan min juridiske rådgivning skal målrettes til offentlige myndigheder, hvor fokus er på den sikre drift af myndighedens opgaver.

Jeg har også erfaring med at rådgive offentligt ejede selskaber, f.eks. på forsyningsområdet.

Jeg er en erfaren underviser. Jeg har i mere end 20 år undervist i bl.a. styring af it-kontrakter, persondataret, udliciteringer, virksomhedsoverdragelse af medarbejdere, tjenestemandsret samt forvaltningsret og digital arkivering.

FLEMMING HEILBERG

Jeg rådgiver om IT-ret, persondataret, forvaltningsret og ansættelsesret. Jeg er specialiseret i persondataret og rådgiver om alle aspekter heraf. Jeg varetager opgaven som databeskyttelsesrådgiver for to statslige institutioner på undervisningsområdet.

Jeg fokuserer på at rådgive offentlige myndigheder. Det startede jeg på i 1995 og har fortsat lige siden som enten advokat eller juridisk konsulent hos KL eller Kombit. Det betyder en unik erfaring i, hvordan min juridiske rådgivning skal målrettes til offentlige myndigheder, hvor fokus er på den sikre drift af myndighedens opgaver.

Jeg har også rig erfaring med offentligt ejede selskaber, f.eks. på forsyningsområdet. Jeg er en erfaren underviser. Jeg har i mere end 20 år undervist i bl.a. styring af it-kontrakter, persondataret, udliciteringer, virksomhedsoverdragelse af medarbejdere, tjenestemandsret samt forvaltningsret og digital arkivering.